SPELREGELS

Sink them all

ALGEMEEN
• Cornhole boards staan 8 meter uit elkaar geplaatst.
• De voorste rand van het cornhole board is de foutlijn.
• Het spel wordt gespeeld tot 21 punten of maximaal 10 minuten!
> Het eerste team wat dat aantal bereikt (of overtreft) aan het einde van een beurt, is de winnaar.
> Het team dat de meeste punten heeft na de maximale speeltijd is de winaar.
CORNHOLE SPEL
• Spelers werpen beurtelings de bags (een speler per keer) totdat elk team alle (4) bags heeft gegooid.
• Een speller werpt van achter de foutlijn en mogen niet met hun voeten over de foutlijn voordat de bag is geland.
• Beurt: Een beurt bestaat uit een team die hun bags (4) van het ene board naar het andere werpt. Alle vier de bags van een team moeten van dezelfde kant van het bord worden geworpen.
• Het team die de voorgaande beurt heeft gewonnen, moet de eerste worp van de volgende beurt werpen. Als in een beurt geen van beide teams heeft gewonnen, zal het team die het eerst gooide in de vorige beurt ook de eerste worp behouden in de volgende beurt.
CORNHOLE PUNTENTELLING
• Woody (1 punt): elke cornhole bag die is geworpen en blijft liggen op het cornhole board aan het einde van een volledige beurt.
• Cornhole (3 punten): elke cornhole bag die is geworpen en in het cornhole gat verdwijnt op elk moment in de beurt.
• Verreken methode:
> Punten worden per volledige beurt berekend middels een verreken methode.
Per ronde worden deze punten bij het totaal opgeteld.
> Voorbeeld:
Team A totaal: 1 woody + 2 cornholes = 7 punten
Team B totaal: 2 woodies + 0 cornholes = 2 punten
Team A scoort 5 punten voor deze beurt.

• Ongeldige bags: Verwijst naar elke cornhole bag die geen “woody” of
“cornhole” is. Bags die de grond raken vóór het bereiken van het board.
Ook bags door een speler gegooid van voorbij de foutlijn zijn
ongeldig. Een ongeldige bag die op of tegen het board landt, dient verwijderd te worden en telt niet mee in de score.